Aktualność

  • /A

28.11.2019

Europejska ocena techniczna dla Synthos XPS PRIME G

Wyrokiem Trybunału (dziesiątej izby) w dniu 16 października 2014 roku, Komisja Europejska zabroniła Republice Federalnej Niemiec stosowania względem wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu na terenie RFN dodatkowych obostrzeń i ograniczeń w wolnym przepływie tychże towarów niż te wynikające z przepisów budowalnych obowiązujących na terenie Wspólnoty Europejskiej, czyli aktualnie Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 305/2011, a wraz z nim czy to Europejskich Ocen Technicznych czy opierania się o normy zharmonizowane dla poszczególnych zamierzonych zastosowań produktu.

Tymże wyrokiem, od dnia 16 października 2016 roku Deutsche Institut fur Bautechnik zakończył wydawanie nowych oraz odświeżanie istniejących certyfikatów aplikacyjnych (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) dla poszczególnych zastosowań.

W związku z koniecznością określenia wartości projektowych dla współczynników przewodzenia ciepła, Synthos dla swoich produktów Synthos XPS PRIME G dedykowanych na rynek niemiecki wykonał Europejską Ocenę Techniczną (ETA - European Technical Assessment) dla zastosowań Synthos XPS do

  • izolacji termicznej płyt fundamentowych
  • zewnętrznej poziomej i pionowej izolacji termicznej konstrukcji podziemnych.

Na jej podstawie Deutsche Institut fur Bautechnik wydał pozwolenie ogólne (Allgemeine Bauartgenehmigung). Oznacza to między innymi, że produkty Synthos XPS PRIME G w zakresie wytrzymałości mechanicznej i stabilności są poddawane ostrzejszej kontroli. Dotychczasowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych został podwyższony w wymienionym zakresie wytrzymałości mechanicznej i stabilności z systemu 3 na system 1. Europejską jednostką notyfikowaną, która stała się odpowiedzialna za nadzór zewnętrzny w ramach w/w Europejskiej Oceny Technicznej jest Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart.

© 2021 Synthos. All rights reserved.