Aktualność

  • /A

16.11.2018

Z XPS środowisko czuje się dobrze

Dziś, gdy nasza populacja sięga niemal 7 mld ludzi, to właśnie my, jako główni użytkownicy zasobów Ziemi, mamy istotny wpływ na kondycję środowiska. Eksploatujemy złoża, przetwarzamy surowce i obracamy produktami na wiele sposobów, co powoduje trwałe i nieodwracalne zmiany w środowisku. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak istotna w tym zbiorze procesów jest termoizolacja budynków. Dlaczego tak jest?

Zapewne niewielu z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że branża budowlana generuje ok. 5% PKB w ujęciu światowym. Jest przy tym odpowiedzialna za konsumpcję ok. 30% pozyskiwanych zasobów naturalnych oraz produkowanej przez nas energii. Dodatkowo, w trakcie samego procesu budowy, z ogółu materiałów budowlanych dostarczonych na plac budowy, nawet do 30% z nich traconych jest jako odpad! Należy wziąć również pod uwagę wieloletni proces eksploatacji, ponieważ najwięcej energii zużywa się na ogrzewanie i chłodzenie naszych domostw. Nasze wymagania dotyczące komfortu życia skłaniają nas do coraz większego zużywania energii zarówno do celów utrzymywania ciepła w okresach zimowych oraz utrzymywania komfortowej temperatury w pomieszczeniach, gdy na zewnątrz panuje upał. Ostatnie dane wskazują, że zużycie energii do celów „utrzymania komfortu temperaturowego w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie”, stanowi dwie trzecie całkowitego zużycia energii w budynkach niemieszkalnych i ponad 70 procent w budynkach mieszkalnych. Ten wskaźnik wynika bezpośrednio ze strat ciepła, spowodowanych w dalszym ciągu niedoskonałymi technologiami termoizolacji budynków. Wiemy jednak, że dobrze zaizolowany budynek, to nie tylko korzystny wpływ na środowisko naturalne, ale również oszczędności w naszym portfelu.

Jest wiele rozwiązań na ograniczenie eksploatacji środowiska, czy nawet poprawienie jego stanu. Część z nich jest już realizowana poprzez odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, wdrażane i stosowane dzięki legislacji na poziomie poszczególnych państw, jak i na szczeblu międzynarodowym. Innym działaniem jest edukacja, polegająca na budowaniu świadomości społeczeństwa na temat dostępnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz o tym, że wybór produktów, o wysokiej jakości oraz trwałości, tworzonych dzięki coraz nowocześniejszym technologiom, wprost przekłada się na dbałości o środowisko.

Naturalne jest więc dążenie marki Synthos XPS do aktywnego angażowania się zarówno w poszukiwanie nowych rozwiązań, zorientowanych na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne w procesie wytwarzania i eksploatacji produktów, jak i bycia autorytetem dla przedstawicieli całej branży XPS. To wszystko było i jest możliwe dzięki zaangażowaniu całej społeczności budującej Synthos XPS, która aktywnie i nieprzerwanie poszukuje nowych rozwiązań, zorientowanych na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko na każdym etapie produkcji. Firma niejednokrotnie udowodniła, że zarówno produkcję, związaną z eksploatacją surowców naturalnych, jak i rozwój produktów, mających ogromne znaczenie na zmniejszenie zużycia surowców energetycznych, można pogodzić z dbałością o środowisko naturalne. Synthos XPS jest liderem w zakresie nie tylko energooszczędności i wydajności procesu produkcji, ale i ciągłego udoskonalania swoich produktów w zakresie termoizolacyjności, oraz procesów ich utylizacji – nastawionej na przywrócenie ich jako surowca do początkowej fazy cyklu życia. Synthos XPS stale wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie i zaplecze technologiczne by nie tracić z oczu wartości, jaką jest środowisko naturalne, odpowiadając jednocześnie na wzrastające potrzeby naszych klientów i wyzwania współczesnego świata.

© 2017 Synthos. All rights reserved.