Aplikace

  • /A
  • Instalace izolace
Instalace izolace25305070
Obvodových stěn a podlah
Podlahy
Izolace základových pásů 
Izolace teplených mostů
Sokly  
Izolace dělících stěn   
Střechy s obráceným pořadím vrstev 
Šikmé střechy   
Komunikace a parkoviště 
Ostění dveří a oken   
Betonové věnce a jiné součásti stavby z litého betonu   

Izolace podlah

Desky Synthos XPS PRIME se díky své vnitřní struktuře vyznačují vysokou pevností v tlaku a jsou obzvláště vhodné pro tepelnou izolaci podlah. Na izolaci silně zatížených podlah, jako jsou garáže pro těžká zařízení, sklady apod., se doporučuje použít desky 50 a 70.

Obvodová izolace

Izolace obvodového pláště - tepelně izoluje budovu zvenčí, přímo pod úrovní terénu a dodatečně chrání hydroizolační vrstvu proti mechanickému poškození.

Parametry panelů Synthos XPS PRIME umožňují jejich použití při izolaci podsklepených stěn, stěn a základových desek v podmínkách přímého kontaktu se zemí a přítomnosti podzemních vod.

Desky Synthos XPS PRIME poskytují vynikající tepelně izolační parametry, nízkou absorpci vody, vysokou pevnost v tlaku, mechanickou, biologickou a chemickou odolnost, snadnost a rychlost zpracování a montáže.

Obrácené střechy

Izolace střech s obráceným pořadím vrstev, ve kterých se tepelná izolace nachází na těsnící vrstvě, má řadu výhod, zejména pokud jde o zajištění optimální pracovní teploty, izolaci proti vlhkosti, ochranu před poškozením a zvýšení trvanlivosti celé střechy. Tato střešní konstrukce je vhodná k pokrytí štěrkem nebo vrstvou zeleně, slouží jako parkoviště nebo terasa. Desky Synthos XPS PRIME díky svým speciálním vlastnostem, jimiž jsou: pevnost v tlaku, vysoká tepelná izolace, nízká absorpce vody, odolnost proti mrazu, jsou vhodným materiálem pro tento typ použití.

Desky Synthos XPS PRIME mohou být také použity pro obnovu starých střech v technologii plusdach jako součást nadstavby nad existující strukturou poškozené ploché střech

Izolace šikmých střech

Vynikající tepelně izolační parametry umožňují použití desek Synthos XPS PRIME k izolaci šikmých střech. Vysoká trvanlivost panelů umožňuje udržet váhu střechy a sestavení nad nosnou konstrukcí. V kombinaci s jednoduchostí obrábění zajišťuje rychlou a snadnou montáž. Poloha panelů v jedné spojité vrstvě minimalizuje tvorbu tepelných mostů.

Prevence tepelných mostů

Účinná izolace budovy vyžaduje věnovat zvláštní pozornost místům, ve kterých hrozí vznik tepelných mostů a rychlé zchlazení (věnce, sokly, betonové zdi, rohy, stěna). K tomuto účelu se používají panely 30IR se speciálně tvarovanými reliéfními plochami umožňující větší přilnavost.

Tepelná izolace silnic, železničních tratí a letišť

Specifické vlastnosti desek Synthos XPS PRIME včetně velké mechanické pevnosti, odolností proti zmrazování a rozmrazování a zanedbatelné absorpce vody, umožňují použití při stavbě silnic, mostů, železnic a letišť.

© 2017 Synthos. All rights reserved.