IZOLACE PODLAH A DLÁŽEK

Správně provedená tepelná izolace podlah a dlážek, zejména těch, které jsou položeny na zemi, významně ovlivňuje komfort používání a je nesmírně důležitá při snižování tepelných ztrát. Komfort použití podlah má velký význam nejen v obytných budovách, ale také jako efektivnost jejich využití jako úložného prostoru ve skladovacích prostorách.


Izolace podlahy je často vystavena zvyšujícímu se statickému a dynamickému zatížení, proto musí být použitá tepelná izolace charakterizována vysokou pevností v tlaku a nesmí být náchylná na deformace.

Rekomendowane produkty

Pro tepelnou izolaci podlah, u nichž je pevnost v tlaku velmi důležitá, jsou ideálním výrobkem desky XPS PRIME S a D, které díky své vnitřní struktuře mají vynikající pevnostní parametry. Jejich pevnost v tlaku při 10% deformaci je 300–700 KPa, v závislosti na typu produktu, což umožňuje jejich použití v tepelných izolacích silně zatížených podlah, jako jsou garáže pro těžké stroje, sklady apod.

Dokumenty do pobrania

KATALOGY

TECHNICKÉ KARTY DOPORUČENÝCH VÝROBKŮ

Použití extrudovaných polystyrénových desek XPS PRIME S a D jako tepelné izolace podlah a dlážek – kromě standardního zajištění příslušného součinitele propustnosti tepla "U" - přináší mnoho dalších výhod, z nichž nejdůležitější jsou:

  • vynikající tepelně izolační koeficient - tj. součinitel tepelné vodivosti v závislosti na tloušťce panelu 0,029 - 0,035 W/(m·K),

  • vynikající odolnost vůči vlhkosti a biologické korozi – nasákavost desek XPS při dlouhodobém ponoření je ≤0,7%. Desky XPS navíc nepodléhají biologické korozi a jsou odolné vůči rozkladu a působení huminových kyselin,

  • chemická odolnost – desky z extrudovaného polystyrenu SYNTHOS XPS PRIME S, G a D jsou odolné vůči kontaktu s většinou stavebních materiálů schválených pro použití na polském trhu. Výjimkou jsou některé organické produkty obsahující rozpouštědla a ředidla barev a běžná rozpouštědla jako aceton, ethylacetát, methylbenzen, minerální destiláty a uhelný dehet a jeho deriváty. Tyto produkty ničí strukturu extrudovaného polystyrenu, což způsobuje ztrátu jeho původních vlastností,

  • vynikající pevnostní parametry – desky z extrudovaného polystyrenu mají vynikající pevnostní parametry. Jejich pevnost v tlaku při 10% deformaci je 300–700 KPa, v závislosti na typu produktu,

  • odolnost vůči širokému rozsahu teplot – teplotní rozsah použití XPS je -60°C až +70°C,

  • deska se velmi snadno montuje – všechny produkty z desek XPS mohou být montovány se stejnými produkty jako běžný polystyren EPS,

  • deska vhodná pro plnou recyklaci – extrudovaný polystyren je produkt, který je plně recyklovatelný.

Pokud hledáte technickou podporu nebo podrobnější informace, kontaktujte nás.


© 2021 Synthos. All rights reserved.