Izolace střech se systémem reverzních vrstev

 • /A

IZOLACE STŘECH SE SYSTÉMEM REVERZNÍCH VRSTEV

 

Izolace střech s obrácenými vrstvami – ve kterých se tepelná izolace nachází na těsnící vrstvě – má řadu výhod, zejména pokud jde o zajištění optimální pracovní teploty hydroizolace, ochranu před poškozením a zvýšení trvanlivosti celé střechy.


Tato střešní konstrukce je vhodná pro pokrytí štěrkem nebo vrstvou zeleně, využití jako parkoviště nebo terasy. Desky XPS PRIME díky svým speciálním vlastnostem, jako jsou pevnost v tlaku, vysoká tepelná izolace, nízká absorpce vody, odolnost proti mrazu, jsou vhodným materiálem pro tento typ aplikací.

Doporučené produkty

Takové střechy jsou klasifikovány jako ohnivzdorné a mají klasifikaci NRO pro ploché střechy s obráceným uspořádáním vrstev pomocí panelů XPS PRIME S a XPS PRIME D.

Dokumenty ke stažení

KATALOGY

TECHNICKÉ KARTY DOPORUČENÝCH VÝROBKŮ

Použití extrudovaných polystyrénových desek XPS PRIME S a XPS PRIME D jako ochranné vrstvy nad hydroizolační vrstvou – kromě standardního zajištění příslušného koeficientu propustnosti tepla "U" přes přepážku – dává mnoho dalších výhod, z nichž nejdůležitější jsou:

 • předcházení nadměrnému ohřevu hydroizolační vrstvy vystavené v případě klasického vrstveného systému zvýšené teplotní amplitudě (od -20°C v zimním období až do +70°C v letním období), což vede k praskání hydroizolace,
 • ochrana hydroizolační vrstvy před škodlivými účinky mrazu – použitím nad ní tepelná izolace z desek XPS PRIME S a D teplota na povrchu hydroizolace je konstantní a vždy kladná,
 • desky XPS PRIME S a D rovněž chrání hydroizolaci proti UV záření, což výrazně zvyšuje její trvanlivost,
 • vyloučení nebezpečí poškození hydroizolace krupobitím, sací sílou větru, údržbářskými pracemi na střeše – hydroizolace není vystavena mechanickým vnějším vlivům – je chráněna tepelnou izolací na ní položenou,
 • vyloučení rizika kondenzace vodní páry,
 • vyloučení tvorby bublin na hydroizolaci, která působí jako parotěsná vrstva,
 • možnost montáže bariérových vrstev prakticky za každého počasí,
 • zajištění správného mikroklimatu uvnitř místností,
 • snížení množství vody vypouštěné do kanalizace,
 • snížení hladiny hluku doléhajícího zvenčí do interiéru budovy.

Pokud hledáte technickou podporu nebo podrobnější informace, kontaktujte nás.

© 2021 Synthos. All rights reserved.