OBVODOVÁ IZOLACE STĚN

 

Obvodová izolace stěn pod úrovní terénu tepelně izoluje budovu před vnějšími teplotními výkyvy pod úrovní terénu. Chrání rovněž hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením.


Nejdůležitějšími podmínkami, které by měly být splněny, aby obvodová tepelná izolace účinně plnila svou funkci, je její správné provedení a použití vysoce kvalitních materiálů s vlastnostmi přizpůsobenými této konkrétní aplikaci.

Doporučené produkty

Parametry desek XPS PRIME S a XPS PRIME D jsou přizpůsobeny efektivní tepelné izolaci stěn suterénů, základových stěn a desek, zejména v podmínkách přímého kontaktu se zemí a výskytu podzemních vod. Desky XPS PRIME S mají vynikající tepelně izolační parametry, nízkou nasákavost, vysokou pevnost v tlaku, vysokou mechanickou, biologickou a chemickou odolnost. To je také důležité pro jejich snadné a rychlé obrábění a montáž.

Správně vyrobená izolace základů s použitím XPS PIME S může i po desetiletí plnit svou funkci.

Dokumenty ke stažení

KATALOGY

TECHNICKÉ KARTY DOPORUČENÝCH VÝROBKŮ

ZÓNY TEPELNÝCH ZTRÁT DO ZEMI

 

Při projektování a stavbě energeticky úsporných domů musí existovat úzká spolupráce projektanta se specialistou stavební fyziky staveb. Každá projektovaná budova je umístěna v různých půdních podmínkách. K energeticky úsporným budovám se započítávají budovy s roční spotřebou tepla na vytápění v rozmezí 50-70 kWh/m2 ročně. V současné době novostavby v České republice spotřebovávají cca 100 kWh/m2 ročně.

Pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a venkovního vzduchu na vnějším povrchu konstrukce (měřeno podél systémové hranice budovy - viz obrázek) se uplatňují požadované hodnoty pro vnější stěny vytápěných nebo částečně vytápěných prostorů. Ve větší vzdálenosti platí požadované hodnoty uvedené či stanovené pro podlahy a stěny přilehlé k zemině.

Pokud hledáte technickou podporu nebo podrobnější informace, kontaktujte nás.

© 2021 Synthos. All rights reserved.