Synthos XPS PRIME G je moderní izolační produkt vytvořený pro ekologii a ochranu životního prostředí. Jeho moderní složení odráží vývoj desek Synthos XPS PRIME oceňovaných klienty v mnoha zemích.

Charakteristická stříbrná barva Synthos XPS PRIME G je prvkem použité technologie, díky níž má výrobek lepší technické parametry.

Vytvoření nového modelu XPS PRIME G jsme přijali základní předpoklad implementace produktu charakterizovaného zvláštní péčí o přirozené prostředí během celého výrobního procesu a použití. Synthos XPS PRIME G je produkt třídy reakce na oheň E, při jehož výrobě se namísto ​​ hexabromocyklododekanu používají pouze moderní ekologické zpomalovače hoření.

Synthos XPS PRIME G má proto symbol GREEN LAMBDA, což odráží snahu SYNTHOSu nabídnout inovativní řešení bez negativního dopadu na přírodní prostředí.

ZELENÝ ekologický výrobek, při jehož výrobě nejsou používány škodlivé freony a proces pěnivých desek je založen na oxidu uhličitém. Proces nepoužívá látku hexabromcyklododekan.

LAMBDA vyznačuje vysokou úroveň tepelné izolace, kterou nabízí společnost SYNTHOS prostřednictvím XPS PRIME G. Nízká hodnota λ umožňuje snížení energetických ztrát a nákladů na provoz budov.

© 2017 Synthos. All rights reserved.