01.04.2019

Synthos XPS PRIME na XV stavebním veletrhu GHB

Dne 30. dubna 2019 se v komplexu Ossa Hotel konal veletrh skupiny Handlo Budowa. Skupina Handlo Budowa (GHB) je polská velkoobchodní síť působící v oblasti stavebních materiálů. Skupina má více než 200 skladů se stavebními materiály, což z ní dělá druhou, z hlediska velikosti, prodejní síť stavebních materiálů v Polsku.

Veletrhy pořádané každoročně společností GHB jsou uzavřenou akcí určenou výhradně pro dodavatele a akcionáře GHB. Bylo to již patnácté setkání, Skupiny působící od osmnácti let. Synthos XPS je jediným výrobcem XPS, s nímž má GHB podepsanou obchodní smlouvu. Letos jsme se zúčastnili veletrhu již potřetí

Produkty společnosti Synthos XPS PRIME jsou velmi populární mezi firmami sdruženými v GHB, o čemž svědčí ocenění za největší dynamiku prodeje v roce 2018, které jsme obdrželi během slavnostní večeře.

Ocenění za společnost převzal ředitel Dariusz Kołoszyc.