Izolacja obwodowa ścian fundamentowych

Izolacja obwodowa ścian fundamentowych izoluje termicznie budynek od niekorzystnych warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz przegrody. Zabezpiecza również warstwę izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Grunt do solidny i trwały fundament.

Niska absorbcja wody oraz niezmienne w czasie właściwości izolacyjne gwarantują skuteczne zabezpieczenie fundamentu przed wilgocią oraz redukcje kosztów eksploatacji budynku.

XPS jest wiodącym produktem w izolacji obwodowej ścian fundamentowych.

Parametry płyt Synthos XPS PRIME są tak dopasowane, aby chronić ściany piwnic oraz fundamentowe przed wilgocią i stratami ciepła.

Jest to niezwykle ważne w warunkach bezpośredniej styczności termoizolacji z gruntem, jak również występowania wysokiego poziomu wód gruntowych.

Płyty Synthos XPS PRIME posiadają doskonałe parametry termoizolacyjne, znikomą absorpcję wody, dużą wytrzymałość na ściskanie oraz wysoką odporność mechaniczną, biologiczną i chemiczną.
Są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i cykle zamarzania i rozmarzania.

Prawidłowe wykonanie izolacji fundamentów z płyt XPS PRIME gwarantuje trwałość i niezawodność termoizolacji przez cały okres eksploatacji budynku.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym filmem przedstawiającym termoizolację fundamentów za pomocą płyt XPS PRIME S

Strefy strat ciepła do gruntu

Przy projektowaniu i budowie domów energooszczędnych, powinna istnieć ścisła współpraca projektanta ze specjalistą od fizyki budowli. Każdy projektowany budynek, posadowiony jest w zróżnincowanych warunkach gruntowo-wodnych.

Potrzebna jest wtedy analiza współczynników przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych budynku (dach, ściana zewnętrzna, ściana fundamentowa, podłoga na gruncie) pod kątem osiągnięcia założonego zapotrzebowania na ciepło budynku.

Do budynków energooszczędnych zalicza się budynki o rocznym zapotrzebowaniu na ogrzewanie w granicach 50-70 kWh/m2 powierzchni ogrzewanej. Obecnie, nowe, standardowe budynki w Polsce zużywają ok. 120 kWh/m2 w ciągu roku.

Model strat ciepła do gruntu wg Henrikssona

Przy projektowaniu grubości izolacji dla podłóg na gruncie i ścian fundamentowych, najbardziej popularnym modelem strat ciepła, na podstawie którego przeprowadzano obliczenia, był model Henrikssona z 1959 roku.

Przedstawiał on dwie strefy strat ciepła do gruntu:

  • strefa krawędziowa, wzdłuż ścian zewnętrznych o szerokości s1. W tej strefie wielkość strat cieplnych Q1 jest zależna od temperatury powietrza atmosferycznego, tz
  • strefa środkowa, w której temperatura zewnętrzna powietrza nie ma wpływu na wielkość strat ciepła Q2
  • tw – temperatura wewnętrzna
  • tz – temperatura zewnętrzna
  • tg – temperatura gruntu
  • Q1 – strumień ciepła w strefie krawędziowej o szerokości s1
  • Q2 – strumień ciepła w strefie środkowej o szerokości s2