Zapobieganie powstawaniu mostków termicznych

Mostki cieplne są problemem, na który w szczególny sposób należy zwrócić uwagę, gdy chcemy skutecznie zaizolować budynek.

To z ich powodu następuje szybkie wychładzanie się pomieszczeń budynku poprzez wieńce, cokoły, elementy betonowe muru, naroża oraz inne połączenia ścian, a straty cieplne mogą sięgać nawet 10% kosztów energii potrzebnej do ogrzania budynku.
Aby zapewnić odpowiedni komfort użytkowania pomieszczeń budynku, należy zaprojektować i wykonać efektywną izolację termiczną. Uzyskanie wysokiej efektywności zależy od jakości wykonania termoizolacji oraz od dobrej jakości materiału przeznaczonego do jej wykonania.

Do eliminacji ryzyka powstawania mostków termicznych zaleca się stosowanie płyt Synthos XPS PRIME G. Płyty te charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz dużą wytrzymałością mechaniczną.
Prosta obróbka i montaż płyt Synthos XPS PRIME G pozwalają na szybkie wykonanie prac termoizolacyjnych.

Duża wytrzymałość mechaniczna płyt Synthos XPS PRIME G pozwala na ich jednoczesne zastosowanie jako szalunku traconego. Klasa reakcji na ogień płyt Synthos XPS PRIME G pozwala na ich zastosowanie w termoizolacji części nadziemnej ścian zewnętrznych budynku oraz wszelkiego rodzaju cokołów i attyk.