Właściwości [jednostka] D 30

Zakończenie krawędzi

L

Powierzchnia

gładka

Gęstość p [kg/m3]

29 - 36

Format [m]

1,25x0,6

Reakcja na ogień [Euro klasa]

F

Współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)]

od 0,029

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [kPa]

≥ 300

Średnia osiągana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) [%] *

≤ 0,30

Grubość płyty d [mm]

50-100

 * dotyczy średnich wartości parametru zmierzonych w laboratoriach SYNTHOS S.A.

Grubość płyty XPS [mm]** Ilość płyt w paczce [szt.] Powierzchnia płyt w paczce [m2] Ilość paczek w jednostce ładunkowej [szt.] Powierzchnia płyt w jednostce ładunkowej [m2] Objętość płyt w paczce [m3] Objętość płyt w jednostce ładunkowej [m3] Wysokość jednostki ładunkowej z podkładem* [m]

50

8

6,00

12

72

0,3000

3,60

2,48

100

4

3,00

12

36

0,3000

3,60

2,48

* Wymiary jednostki załadunkowej [mm]: 1265 x 1230 x 2480
** Inne grubości na zamówienie

Zastosowania

Szczegółowe informacje techniczne