Katalogi

  • /A

Katalogi

Szczegóły docieplenia

Szczegół docieplenia podłogi na gruncie w piwnicy oraz ściany piwnicznej



Szczegół docieplenia płyty fundamentowej



Szczegół docieplenia posadzek mocno obciążonych, mroźnie



Szczegół cokołu:

  •   docieplenie ściany fundamentowej
  •   docieplenie ściany parteru
  •   docieplenie podłogi na gruncie - pod płytą


Szczegół cokołu:

  • docieplenie ściany fundamentowej
  • docieplenie ściany parteru
  • docieplenie podłogi na gruncie


Szczegół cokołu:

  • docieplenie ściany fundamentowej - ściana warstwowa
  • docieplenie ściany parteru - ściana warstwowa
  • docieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym


Szczegół docieplenia dachu nad pomieszczeniem ogrzewanym



Szczegół docieplenia dachu (renowacja) nad pomieszczeniem ogrzewanym



Szczegół docieplenia balkonu



Szczegół docieplenia tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym



Szczegół docieplenia stropów nad pomieszczeniem ogrzewanym (strop mocno obciążony, magazyny, usługi)



Szczegół docieplenia dachu nad pomieszczeniem ogrzewanym, odwodnienie w koszu



Szczegół docieplenia attyki oraz dachu żwirowego z opaską nad pomieszczeniem ogrzewanym



Szczegół docieplenia attyki oraz dachu zielonego o uprawie ekstensywnej z opaską nad pomieszczeniem ogrzewanym



Szczegół docieplenia attyki oraz dachu zielonego o uprawie intensywnej nad pomieszczeniem ogrzewanym



Szczegół docieplenia attyki oraz dachu z nawierzchnią z płyt chodnikowych nad pomieszczeniem ogrzewanym



Szczegół docieplenia dachu zielonego o uprawie ekstensywnej nad pomieszczeniem ogrzewanym, wpust dachowy



Szczegół docieplenia dachu zielonego o uprawie intensywnej nad pomieszczeniem ogrzewanym, wpust dachowy



Szczegół docieplenia posadzek



Stropodachy odwrócone

Stropodach odwrócony z zastosowanie płyty żelbetowej



Stropodach odwrócony, wykończenie z kostki brukowej, kamiennych płyt tarasowych



Stropodach odwrócony, wykończenie z płytek ceramicznych



Stropodach odwrócony, wykończenie z płyt chodnikowych układanych na przekładkach dystansowych



Stropodach odwrócony, wykończenie z płyt chodnikowych układanych na podłożu żwirowym



Stropodach odwrócony, wykończenie żwirowe



Stropodach zielony w uprawie ekstensywnej 6-9cm



Stropodach zielony w uprawie intensywnej 10-30cm i większej



Budynki gospodarcze i inwentarskie

Budynki gospodarcze i inwentarskie - szczegóły cokołu



Budynki gospodarcze i inwentarskie - szczegóły ściany



Budynki gospodarcze i inwentarskie - szczegóły dachu



Budynki gospodarcze i inwentarskie - szczegóły ściany
Docieplenie ściany podwalinowej



Budynki gospodarcze i inwentarskie - szczegóły ściany
Docieplenie ściany podwalinowej



Budynki gospodarcze i inwentarskie - szczegóły ściany
Docieplenie ściany w konstrukcji drewnianej



Budynki gospodarcze i inwentarskie - szczegóły ściany
Docieplenie ściany w konstrukcji murowanej



© 2017 Synthos. All rights reserved.