Synthos XPS PRIME D jest najnowocześniejszym produktem izolacyjnym w naszej ofercie. Jego nowoczesna formuła stanowi rozwinięcie docenianej przez klientów w wielu krajach płyty Synthos XPS PRIME S.

Charakterystyczny czarny kolor Synthos XPS PRIME D jest elementem zastosowanej innowacyjnej technologii, dzięki której produkt posiada bardzo wysoką termoizolacyjność, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych pozostałych parametrów technicznych.

Tworząc nowy XPS PRIME D przyjęliśmy dwa podstawowe założenia: wdrożyć produkt charakteryzujący się doskonałą termoizolacyjnością oraz zachować szczególną dbałość o środowisko naturalne w trakcie całego procesu produkcji oraz użytkowania. W związku z tym wysoka termoizolacyjność produktu została uzyskana przy użyciu wyłącznie ekologicznych środków.

Synthos XPS PRIME D posiada symbol GREEN LAMBDA, który jest wyrazem dążenia SYNTHOS do oferowania innowacyjnych rozwiązań bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

GREEN ekologiczność produktu, do produkcji którego nie stosuje się szkodliwych freonów a proces spieniania płyt oparty jest na bazie dwutlenku węgla.

LAMBDA charakteryzuje bardzo wysoki poziom izolacji termicznej oferowanej przez Synthos XPS PRIME D. Bardzo niska wartość λ pozwala znacząco zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.

© 2017 Synthos. All rights reserved.