Zastosowanie - izolacja25305070
obwodowa ścian i podłóg
podłogi
ławy fundamentowe 
miejsca zagrożone wystąpieniem mostków termicznych
cokoły  
konstrukcje ścianek działowych   
dachy odwrócone 
dachy strome   
ciągi komunikacyjne, parkingi 
ościeże okienne i otwory drzwiowe   
wieńce żelbetowe i inne elementy z litego betonu   

Izolacja podłóg

Płyty Synthos XPS PRIME dzięki swojej budowie wewnętrznej charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie szczególnie nadają się do izolacji termicznej podłóg. Z kolei do izolacji podłóg poddanych dużym obciążeniom, takich jak garaże dla ciężkiego sprzętu, magazyny itd. zaleca się stosowanie płyt 50 i 70.

Izolacja obwodowa

Izolacja obwodowa – izoluje termicznie budynek od zewnątrz, bezpośrednio pod poziomem gruntu oraz dodatkowo zabezpiecza warstwę izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Parametry płyt Synthos XPS PRIME pozwalają na ich użycie do izolacji ścian piwnic, ścian i płyt fundamentowych w warunkach bezpośredniej styczności z gruntem i występowania wód gruntowych.

Płyty Synthos XPS PRIME zapewniają uzyskanie doskonałych parametrów termoizolacyjnych, znikomej absorpcji wody, dużej wytrzymałości na ściskanie, odporności mechanicznej, biologicznej i chemicznej, łatwości oraz szybkości obróbki i montażu.

Dachy odwrócone

Izolacja dachów o odwróconym układzie warstw, w których izolacja termiczna znajduje się na warstwie uszczelniającej, posiada szereg zalet, zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie optymalnej temperatury pracy izolacji przeciwwodnej, zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami i zwiększenia trwałości całości dachu. Taka konstrukcja dachu nadaje się do pokrycia żwirem lub warstwą zieleni, wykorzystania jako parking lub taras. Płyty Synthos XPS PRIME ze względu na szczególne właściwości, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, wysoka izolacyjność termiczna, niska nasiąkliwość, mrozoodporność są odpowiednim materiałem do tego rodzaju zastosowań.

Płyty Synthos XPS PRIME mogą być też wykorzystane do renowacji starych dachów w technologii plusdach, jako element nadbudowy nad już istniejącą konstrukcją uszkodzonego stropodachu.

Izolacja dachów stromych

Znakomite parametry termoizolacyjne umożliwiają stosowanie płyt Synthos XPS PRIME do izolacji dachów stromych. Duża wytrzymałość płyt pozwala na utrzymanie ciężaru pokrycia dachowego i montaż nad konstrukcją nośną. W połączeniu z łatwością obróbki zapewnia to szybki i prosty montaż. Położenie płyt w jednej ciągłej warstwie minimalizuje powstawanie mostków termicznych.

Zapobieganie powstawaniu mostków termicznych

Skuteczne zaizolowanie budynku wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na miejsca, w których tworzą się mostki cieplne i następuje szybkie wychładzanie (wieńce, cokoły, elementy betonowe muru, naroża, połączenia ścian). Do tego celu zaleca się stosowanie płyt 30-IR ze specjalnie kształtowaną wytłaczaną powierzchnią pozwalającą uzyskać większą przyczepność.

Izolacja termiczna dróg, szlaków kolejowych i lotnisk

Specyficzne cechy płyt Synthos XPS PRIME, związane z wytrzymałością mechaniczną, odpornością na zamarzanie i odmarzanie oraz znikoma nasiąkliwość, powodują, iż znajdują one zastosowanie w budownictwie dróg, mostów, szlaków kolejowych i lotnisk.