Izolacja dachów o odwróconym układzie warstw

 • /A

IZOLACJA DACHÓW O ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW

Izolacja dachów o odwróconym układzie warstw - w których izolacja termiczna znajduje się na warstwie uszczelniającej - posiada szereg zalet, szczególnie jeśli chodzi o zapewnienie optymalnej temperatury pracy izolacji przeciwwodnej, zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami i zwiększenie trwałości całości dachu.


Taka konstrukcja dachu może być pokryta żwirem lub warstwą zieleni, bądź wykorzystana jako parking lub taras. Płyty XPS PRIME, ze względu na szczególne właściwości, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, wysoka izolacyjność termiczna, niska nasiąkliwość, mrozoodporność, są odpowiednim materiałem do tego rodzaju zastosowań.

Rekomendowane produkty

Dachy takie klasyfikowane są jako nierozprzestrzeniające ognia i posiadają klasyfikację NRO dla stropodachu o odwróconym układzie warstw z zastosowaniem płyt XPS PRIME S i XPS PRIME D.

Ponadto zastosowanie pokrycia dachu warstwą wegetatywną zieleni (ekstensywnej lub intensywnej), w dachach o odwróconym układzie warstw, pozwala nam zaliczyć 50% tak urządzonych powierzchni dachów i stropodachów do terenu biologicznie czynnego działki. Ma to duże znaczenie szczególnie przy zagospodarowaniu i zabudowie działek sródmiejskich budynkami wielorodzinnymi. Rozwiązania termoizolacyjne, wykorzystujące odwrócony układ warstw, są szczególnie często stosowane do przekryć garażów podziemnych, znajdujących się poza obrysem budynków.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym filmem przedstawiającym:

termoizolację dachu za pomocą płyt XPS PRIME S

Zastosowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS PRIME S i D jako warstwy ochronnej nad warstwą hydroizolacji - oprócz standardowego zapewnienia odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła „U” przez przegrodę – daje wiele innych zalet, spośród których najważniejsze to:

 • zapobieganie nadmiernemu rozgrzaniu warstwy hydroizolacji, narażonej, w przypadku klasycznego układu warstw, na zwiększoną amplitudę temperatur (od -20°C w sezonie zimowym do nawet +70°C w sezonie letnim), powodujących pękanie hydroizolacji,
 • ochronę warstwy hydroizolacji przed szkodliwym działaniem mrozu – poprzez zastosowanie nad nią termoizolacji z płyt XPS PRIME S i D temperatura na powierzchni hydroizolacji jest stała i zawsze dodatnia,
 • płyty XPS PRIME S i D stanowią także ochronę hydroizolacji przed promieniami UV, co znacząco zwiększa jej trwałość,
 • eliminowanie ryzyka powstawania uszkodzeń hydroizolacji od gradu, siły ssącej wiatru, prowadzenia prac konserwacyjnych na dachu – hydroizolacja nie jest narażona na mechaniczne czynniki zewnętrzne – jest chroniona poprzez ułożoną na niej termoizolację,
 • eliminowanie ryzyka kondensacji pary wodnej,
 • eliminowanie powstawania pęcherzy na hydroizolacji, która działa jak warstwa paroszczelna,
 • umożliwianie montażu warstw przegrody praktycznie przy każdej pogodzie,
 • zapewnienie właściwego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń,
 • redukcja ilości wody odprowadzanej do kanalizacji,
 • redukcja poziomu hałasu docierającego z zewnątrz do wnętrz budynku.

Jeśli szukasz więcej informacji, gdzie kupić nasze produkty tu znajdziesz szczegółową informację o dystrybutorach.

Jeśli poszukujesz wsparcia technicznego lub bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

© 2021 Synthos. All rights reserved.