Izolacja obwodowa ścian fundamentowych

  • /A

IZOLACJA OBWODOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

 

Izolacja obwodowa ścian fundamentowych izoluje termicznie budynek od zewnętrznych wahań temperatury pod poziomem gruntu. Zabezpiecza również warstwę izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi.


Najważniejszymi warunkami, jakie powinny zostać zachowane, aby izolacja obwodowa spełniała swoją funkcję w sposób efektywny, są jej prawidłowe wykonanie oraz zastosowanie materiałów o wysokiej jakości.
Produkty XPS PRIME posiadają cechy dopasowane do tej właśnie aplikacji, takie jak: wysoka termoizolacyjność, odporność na cykle zamarzania i odmarzania oraz odporność na kwasy humusowe.

Rekomendowane produkty

Parametry płyt XPS PRIME S oraz XPS PRIME D są tak dopasowane, aby efektywnie izolować termicznie ściany piwnic oraz ściany i płyty fundamentowe. Jest to niezwykle ważne w warunkach bezpośredniej styczności termoizolacji z gruntem, jak również występowania wysokiego poziomu wód gruntowych.

Płyty XPS PRIME S posiadają doskonałe parametry termoizolacyjne, znikomą absorpcję wody, dużą wytrzymałości na ściskanie oraz wysoką odporność mechaniczną, biologiczną i chemiczną. Istotną ich cechą jest również łatwość obróbki oraz szybkość montażu.

Prawidłowe wykonanie izolacji fundamentów z płyt XPS PRIME S oraz XPS PRIME D gwarantuje trwałość i niezawodność termoizolacji przez czały okres uzytkowania budynku.

 

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym filmem przedstawiającym:

termoizolację fundamentów za pomocą płyt XPS PRIME S

STREFY STRAT CIEPŁA DO GRUNTU

Przy projektowaniu i budowie domów energooszczędnych, powinna istnieć ścisła współpraca projektanta ze specjalistą od fizyki budowli. Każdy projektowany budynek, posadowiony jest w zróżnincowanych warunkach gruntowo-wodnych. Potrzebna jest wtedy analiza współczynników przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych budynku (dach, ściana zewnętrzna, ściana fundamentowa, podłoga na gruncie) pod kątem osiągnięcia założonego zapotrzebowania na ciepło budynku. Do budynków energooszczędnych zalicza się budynki o rocznym zapotrzebowaniu na ogrzewanie w granicach 50-70 kWh/m2 powierzchni ogrzewanej. Obecnie, nowe, standardowe budynki w Polsce zużywają ok. 120 kWh/m2 w ciągu roku.

Przy projektowaniu grubości izolacji dla podłóg na gruncie i ścian fundamentowych, najbardziej popularnym modelem strat ciepła, na podstawie którego przeprowadzano obliczenia, był model Henrikssona z 1959 roku.

Przedstawiał on dwie strefy strat ciepła do gruntu:

  • strefa krawędziowa, wzdłuż ścian zewnętrznych o szerokości s1. W tej strefie wielkość strat cieplnych Q1 jest zależna od temperatury powietrza atmosferycznego, tz
  • strefa środkowa, w której temperatura zewnętrzna powietrza nie ma wpływu na wielkość strat ciepła Q2

Jeśli szukasz więcej informacji, gdzie kupić nasze produkty tu znajdziesz szczegółową informację o dystrybutorach.

Jeśli poszukujesz wsparcia technicznego lub bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

© 2021 Synthos. All rights reserved.