Izolacja podłóg i posadzek

  • /A

IZOLACJA PODŁÓG I POSADZEK

 

Prawidłowo wykonana izolacja termiczna podłóg i posadzek, szczególnie tych posadowionych na gruncie, wpływa znacząco na komfort użytkowania i ma niezwykle istotne znaczenie w ograniczaniu strat ciepła. Komfort użytkowania posadzek ma ogromne znaczenie nie tylko w obiektach mieszkalnych, rozumiany jest również jako efektywność jej wykorzystania jako powierzchnia składowania w obiektach magazynowych.


Izolacje posadzek poddawane są często zwiększającemu się obciążeniu statycznemu i dynamicznemu. Z tego właśnie powodu zastosowana termoizolacja musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością na ściskanie i nie powinna ulegać trwałym odkształceniom.

Rekomendowane produkty

Do izolacji podłóg, gdzie zasadnicze znaczenie ma zastosowanie termoizolacji o dużej wytrzymałości na ściskanie, idealnymi produktami są płyty XPS PRIME S 50 lub 70.

Produkty te, dzięki swojej budowie wewnętrznej, posiadają znakomite parametry wytrzymałościowe. Ich wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu wynosi 500 lub 700 kPa, w zależności od rodzaju produktu. Daje nam to możliwość ich wykorzystania w termoizolacji posadzek poddanych dużym obciążeniom, takich jak garaże dla ciężkiego sprzętu, magazyny wysokiego składowania, parkingi itd.

 

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym filmem przedstawiającym:

termoizolację posadzki za pomocą płyt XPS PRIME S

Zastosowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS PRIME S i XPS PRIME D jako termoizolacja podłóg i posadzek - oprócz standardowego zapewnienia odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła „U”– daje nam wiele innych zalet, spośród których najważniejsze to:

  • znakomity współczynnik izolacyjności termicznej – czyli współczynnik przewodzenia ciepła, wynoszący - w zależności od grubości płyty - 0,029 – 0,035 W/(m·K),
  • doskonała odporność na działanie wilgoci i korozję biologiczną – nasiąkliwość wodą płyt XPS przy ich długotrwałym zanurzeniu, wynosi ≤0,7 %. Dodatkowo płyty XPS nie ulegają korozji biologicznej i są odporne na gnicie i działanie kwasów humusowych,
  • odporność chemiczna – płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS PRIME S, G i D są odporne na kontakt z większością dopuszczonych do stosowania na rynku polskim materiałów budowlanych. Wyjątek stanowią niektóre produkty organiczne zawierające rozpuszczalniki, jak również rozcieńczalniki farb i zwykłe rozpuszczalniki takie, jak aceton, octan etylu, metylobenzen czy benzyna lakowa oraz smoła węglowa i jej pochodne. Produkty te niszczą strukturę polistyrenu ekstrudowanego, powodując utratę jego pierwotnych właściwości,
  • znakomite parametry wytrzymałościowe – płyty z polistyrenu ekstrudowanego posiadają znakomite parametry wytrzymałościowe. Ich wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu wynosi 300 – 700 kPa w zależności od rodzaju produktu, 
  • odporność na działanie szerokiego spektrum temperatur – zakres temperatur stosowania XPS wynosi -60° C do +70° C,
  • płyta bardzo łatwa w montażu – wszystkie produkty z płyt XPS można montować tymi samymi produktami, jakimi montuje się zwykły styropian EPS,
  • płyta nadająca się do pełnego recyklingu – polistyren ekstrudowany jest produktem w pełni nadającym się do ponownego przetworzenia.

Jeśli szukasz więcej informacji, gdzie kupić nasze produkty tu znajdziesz szczegółową informację o dystrybutorach.

Jeśli poszukujesz wsparcia technicznego lub bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.


© 2021 Synthos. All rights reserved.