Zapobieganie powstawaniu mostków termicznych

 • /A

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU MOSTKÓW TERMICZNYCH

 

Mostki cieplne są problemem, na który w szczególny sposób należy zwrócić uwagę, gdy chcemy skutecznie zaizolować budynek. To z ich powodu następuje szybkie wychładzanie się pomieszczeń budynku poprzez wieńce, cokoły, elementy betonowe muru, naroża oraz inne połączenia ścian, a straty cieplne mogą sięgać nawet 10% kosztów energii potrzebnej do ogrzania budynku.


 

Aby zapewnić odpowiedni komfort użytkowania pomieszczeń budynku, należy zaprojektować i wykonać efektywną izolację termiczną. Uzyskanie wysokiej efektywności zależy od jakości wykonania termoizolacji oraz od dobrej jakości materiału przeznaczonego do jej wykonania.

Rekomendowane produkty

Do eliminacji ryzyka powstawania mostków termicznych zaleca się stosowanie płyt XPS PRIME G. Płyty te charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz dużą wytrzymałością mechaniczną.

Prosta obróbka i montaż płyt XPS PRIME G pozwalają na szybkie wykonanie prac termoizolacyjnych.

Duża wytrzymałość mechaniczna płyt XPS PRIME G pozwala na ich jednoczesne zastosowanie jako szalunku traconego. Klasa reakcji na ogień płyt XPS PRIME G pozwala na ich zastosowanie w termoizolacji części nadziemnej ścian zewnętrznych budynku oraz wszelkiego rodzaju cokołów i attyk.

 

 

Korzyści wynikające z zastosowania XPS PRIME  G w termoizolacji miejsc, gdzie istnieje ryzyko powstawania mostków termicznych:

 • redukcja strat ciepła,
 • komfort użytkowania pomieszczeń,
 • uniknięcie pojawienia się pleśni i grzybów,
 • uniknięcie problemów strukturalnych:
     – kondensacji na powierzchni ścian,
     – problemów natury estetycznej,
     – powstawania pęknięć.

Jeśli szukasz więcej informacji, gdzie kupić nasze produkty tu znajdziesz szczegółową informację o dystrybutorach.

Jeśli poszukujesz wsparcia technicznego lub bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

© 2021 Synthos. All rights reserved.