XPS PRIME G

XPS PRIME G je moderní izolační produkt vytvořený s ohledem na ekologii a ochranu životního prostředí. Jeho moderní receptura představuje rozšíření desky XPS PRIME, která je oblíbená u zákazníků v mnoha zemích.

Charakteristická stříbrná barva XPS PRIME G je výsledkem použité technologie, díky níž dosahuje produkt lepších technických parametrů.


Při vytváření nové XPS PRIME G bylo naší prioritou vytvořit produkt vyznačující se zvýšenou péčí o životní prostředí jak během celého procesu výroby, tak po celou dobu životnosti výrobku. XPS PRIME G je výrobkem řazeným do třídy E reakce na oheň. Pro jeho výrobu není jako prostředek zpomalující zapálení používán hexabromcyklododekan, ale pouze ekologické přídavky zpomalující hoření.

Díky tomu je XPS PRIME G držitelem symbolu GREEN LAMBDA, který je výrazem přání firmy SYNTHOS nabízet inovativní řešení bez škodlivého vlivu na životní prostředí.

GREEN ekologické vlastnosti produktu, pro jehož výrobu nejsou používány škodlivé freony a proces zpěňování desek probíhá na bázi oxidu uhličitého. Při výrobě se nepoužívá hexabromcyklododekan.

LAMBDA se vyznačuje vysokou úrovní tepelné izolace, kterou nabízí XPS PRIME G. Nízká hodnota λ umožňuje snížit energetické ztráty a výdaje na provoz budov.

Synthos XPS

© 2021 Synthos. All rights reserved.